<cite id="shia4"><span id="shia4"></span></cite>
 • <rp id="shia4"><meter id="shia4"></meter></rp>
 • <source id="shia4"><nav id="shia4"></nav></source>
 • <video id="shia4"><menuitem id="shia4"><strike id="shia4"></strike></menuitem></video>
  <u id="shia4"><tbody id="shia4"></tbody></u>

  分紅配股


  分紅年度 分紅方案 股權登記日 除權基準日 紅股上市日
  2016年度 10派0.2元(含稅) 20170608 20170609
  2013年度 10派0.3元(含稅) 20140429 20140430
  2012年度 10派0.2元(含稅) 20130712 20130715
  2010年度 10派0.2元(含稅) 20110712 20110713
  2007年度 10派0.25元(含稅) 20080709 20080710
  2006年度 10轉增1.739282股派0.1元(含稅) 20070704 20070705 20070705
  2005年度 10派0.2元(含稅) 20060713 20060714
  2004年度 10派0.8元(含稅) 20050715 20050718
  2003年度 10派0.2元(含稅) 20040728 20040729
  2002年度 10股派0.60元(含稅) 20030616 20030617
  2001年度 10派0.4元(含稅) 20020605 20020606
  2000年度 10派0.8元(含稅) 20010604 20010605
  1997年度 10派1.30元(含稅) 19980629 19980630
  1997中期 10轉增7股 19970915 19970916 19970918
  1996年度 10派0.80元(含稅) 19970715 19970716
  小草在线观看在线播放 - 视频 - 在线观看 - 影视资讯 - 护爱网